Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Jenikowie
Dziś jest sobota, 20 lipiec 2024. Imieniny: Czesława, Hieronima

Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa.
1. Przygotowanie, załatwienie formalności i zawarcie Sakramentu Małżeństwa odbywa się w parafii zamieszkania (nie zameldowania) jednego z narzeczonych. Osoby chcące zawrzeć Małżeństwo w innej parafii muszą uzyskać zgodę Proboszcza parafii jednego z narzeczonych.
2. Narzeczeni winni wyrazić wolę zawarcia Sakramentu Małżeństwa nie później niż na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Jest to jednoznaczne z wolą wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.
3. Protokół rozmów kanonicznych przed zawarciem małżeństwa należy spisać w Biurze Parafialnym nie później niż na miesiąc przed ślubem i po wygłoszeniu zapowiedzi.
4. Narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
- dowody osobiste
- w przypadku ślubu konkordatowego zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o woli zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej
- w przypadku zawarcia wcześniej ślubu cywilnego akt ślubu cywilnego.
- pełny odpis aktu chrztu z aktualną datą – nie starszą niż trzy miesiące przed przedstawieniem ich w Biurze Parafialnym
- dane świadków: imię nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia
- zaświadczenie o odbytych naukach przedślubnych i poradnictwa rodzinnego.
5. Świadek ślubu kościelnego spełnia te same wymagania, jakie obowiązują rodziców chrzestnych.