Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Jenikowie
Dziś jest sobota, 20 lipiec 2024. Imieniny: Czesława, Hieronima

Komunia

Sakrament Spowiedzi i Komunii Świętej
1. Przygotowanie do przystąpienia po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i Komunii św. trwa trzy lata i obejmuje cykl szkolny od pierwszej do trzeciej klasy Szkoły Podstawowej.
2. Przygotowanie dalsze obejmuje wychowanie religijne dziecka przez rodziców, bliższe trwa w pierwszej i drugiej klasie i polega na katechizacji szkolnej i regularnym uczestnictwie w niedzielnej Mszy św. , oraz w wyznaczonych w parafii nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych tak dla dzieci, jak i dla rodziców. Bezpośrednie przygotowanie następuję w klasie 3 i polega na w/w formach oraz zaliczeniu przez dzieci określonej partii materiału, modlitw, wiedzy, a także uczestnictwie w próbach przed przyjęciem tych sakramentów.
3. Dopuszczone do Sakramentu Pojednania i Komunii św. może być jedynie to dziecko, które posiada rozeznanie co do istoty tych sakramentów i zaliczyło wymaganą partię materiału. Uprawnionym do oceny dziecka w tej kwestii, jest zgodnie z Prawem Kanonicznym jedynie Proboszcz lub osoba do tego delegowana.
4. Rodzice winni dostarczyć skrócony odpis aktu chrztu (ad sacra) dziecka, jeśli było ochrzczone poza parafią.
5. Termin Pierwszego Sakramentu Pojednania i Komunii św. w naszej parafii to zawsze Druga Niedziela Maja.