Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Jenikowie
Dziś jest sobota, 20 lipiec 2024. Imieniny: Czesława, Hieronima

Chrześcijański pogrzeb

Pogrzeb Kościelny.
1. Do pogrzebu kościelnego ma prawo tylko osoba ochrzczona, która przed śmiercią aktem woli nie zerwała więzi z Kościołem.
2. Prawo do przeprowadzenia formalności i przewodniczenia pogrzebowi ma parafia zamieszkania osoby zmarłej. Jeśli z racji uzasadnionych jest to niemożliwe, należy uzyskać zgodę proboszcza tej parafii.
3. Formalności pogrzebowe załatwiają w Biurze Parafialnym osoby najbliższe osobie zmarłej. Dopuszcza się pośrednictwo Zakładu Pogrzebwego jedynie co do ustalenia daty i godziny pochówku.
4. Pogrzeb jest możliwy tylko po dokonaniu wpisu do Księgi Zmarłych wymaganych danych osoby zmarłej. Konieczne jest przedstawienie Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.