Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Jenikowie
Dziś jest sobota, 20 lipiec 2024. Imieniny: Czesława, Hieronima

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania.
1. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa trzy lata i obejmuje cykl szkolny od szóstej do ósmej klasy Szkoły Podstawowej.
2. Przygotowanie dalsze obejmuje proces wychowania przez rodziców, bliższe trwa w szóstej i siódmej klasie i polega na katechizacji szkolnej i regularnym uczestnictwie w niedzielnej Mszy św. oraz wyznaczonych formach pobożności, nabożeństwach i spotkaniach dokumentowanych w tzw. Indexie. Bezpośrednie przygotowanie następuję w klasie 8 i polega na w/w formach oraz zaliczeniu przez kandydatów określonej partii materiału, modlitw, wiedzy, a także uczestnictwie w próbach przed przyjęciem tych sakramentów.
3. Dopuszczony do Sakramentu Bierzmowania może być jedynie ten kandydat, który posiada rozeznanie co do istoty sakramentu i zaliczył wymaganą partię materiału. Uprawnionym do oceny kandydata w tej kwestii, jest zgodnie z Prawem Kanonicznym jedynie Proboszcz lub osoba do tego delegowana.
4. Świadków bierzmowania obowiązują te same zasady, co rodziców chrzestnych.
5. Imię do Bierzmowania to imię Świętego, którego kandydat wybiera na Patrona swojej chrześcijańskiej dojrzałości, tzn. chce naśladować.
6. Termin Sakramentu Bierzmowania wyznacza ks. Biskup szafarz tego sakramentu w porozumieniu z Proboszczem.