Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Jenikowie
Dziś jest piątek, 14 czerwiec 2024. Imieniny: Elizy, Bazylego

Rok św. Ottona - zaproszenie

2024-05-11
Rok św. Ottona - zaproszenie
SŁOWO ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO
ZAPOWIADAJĄCE UROCZYSTE OBCHODY ROKU OTTONOWEGO
W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

Dbajcie o ludzi, służcie ziemi szczecińskiej,
bo to nasz wielki skarb.
Św. Jan Paweł II, 11 czerwca 1987 r.

Drodzy Współbracia w Kapłaństwie,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Diecezjanie, mieszkańcy ziemi nad Odrą i Bałtykiem.

W obchodzoną dzisiejszej niedzieli uroczystość Wniebowstąpienia Pań-
skiego Jezus wskazuje na niebo, do którego jesteśmy zaproszeni, w którym jest
miejsce dla każdego z nas. O tym przeznaczeniu przypominał nasz Patron św. Ot-
ton przed wiekami głosząc mieszkańcom tych ziem Ewangelię i udzielając im
chrztu. Przed nami archidiecezjalne obchody Jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Mi-
sji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu.
Przygotowywaliśmy się do tego jubileuszu w parafiach Archidiecezji od
września ubiegłego roku, każdego czternastego dnia miesiąca, odprawiając „No-
wennę Odnowy Wiary”, opartą na Ślubach Jasnogórskich, odnoszonych do róż-
nych obszarów współczesnego życia. Z kolei odmawiana litania do św. Ottona
przywołując Jego przymioty, uzmysłowiła nam wyjątkowy charakter ewangeliza-
cyjnej misji Pomorza. Centrum tych diecezjalnych modlitw były miejsca, w któ-
rych św. Otton głosił Dobrą Nowinę i udzielał Chrztu św.
Ufam, że zarówno czas przygotowań duchowych, jak i obchody Jubileuszu
900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu, które rozpoczniemy już w
przyszłą niedzielę w uroczystość Zesłania Ducha Świętego będą czasem duchowej
odnowy i pogłębienia wiary. Ufam nadto, że gdy Obchody Ottonowe zakończą się
w przyszłym roku w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła będziemy mogli
wyśpiewać wdzięczne „Te Deum” za bogactwo otrzymanych łask. Dziękując ka-
płanom, osobom życia konsekrowanego, seminarium i wspólnotom parafialnym,
wszystkim diecezjanom włączającym się w te przygotowania, teraz pragnę zapro-
sić na uroczyste rozpoczęcie obchodów Roku Ottonowego w naszej Archidiecezji.
Nastąpi ono w przyszłą niedzielę tj. 19 maja, w uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego. We wszystkich świątyniach Archidiecezji podczas każdej Mszy świętej
wspólną modlitwą zainaugurujemy Rok Ottonowy w Archidiecezji Szczecińsko-
Kamieńskiej. Uczynimy to w łączności z celebracjami odbywającymi się w szcze-
cińskiej Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła, gdzie tej niedzieli o
godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta z udziałem duchowieństwa, osób
życia konsekrowanego, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, służby litur-
gicznej ołtarza i diecezjan.
Dzień później, w poniedziałek 20 maja, w uroczystość NMP Matki Kościoła
głównej Patronki naszej Archidiecezji, będziemy obchodzili Dzień Jedności
Wspólnot i rozpoczniemy Tydzień Ewangelizacji. Dlatego zapraszam do Bazyliki
Archikatedralnej w Szczecinie na uroczystą Mszę świętą w poniedziałek o godz.
18.00 przedstawicieli grup życia apostolskiego, ruchów, wspólnot oraz duszpa-
sterzy i moderatorów tych grup, z którymi wspólnie zawierzymy Matce Kościoła
naszą Archidiecezję.
Zapraszając do udziału w uroczystościach inaugurujących Jubileusz 900-
lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu zawierzam naszą
Archidiecezję opiece NMP Matki Kościoła oraz św. Ottona i z serca Wszystkim
błogosławię.

† Zbigniew ZIELIŃSKI
Administrator Apostolski
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Szczecin, 12 maja 2024 r.